No. Date Venue District
1 30/04/1991 to 01/05/1991 Gondal Rajkot
2 31/01/1992 to 02/02/1992 Gondal Rajkot
3 19/12/1992 to 21/12/1992 Gondal Rajkot
4 11/02/1994 to 13/02/1994 Wankaner Rajkot
5 23/02/1996 to 25/02/1996 Jasdan Rajkot
6 26/12/1998 to 27/12/1998 Porbander Porbander
7 23/10/1999 Pithvadi Bhavnagar
8 31/10/1999 Nageshri Amreli
9 14/11/1999 Chotila Surendranagar
10 20/11/1999 Maliya Hatina Junagadh
11 25/11/1999 Gadhada Swamina Bhavnagar
12 30/11/1999 Amreli Amreli
13 07/01/2000 Diyodar Banaskantha
14 08/01/2000 Mudetha Banaskantha
15 27/03/2000 to 28/03/2000 Surendranagar Surendranagar
16 24/02/2002 Limdi Surendranagar
17 10/03/2002 Dhandhuka Ahmedabad
18 24/02/2002 Porbander Porbander
19 14/02/2002 Rajkot Rajkot
20 03/03/2002 Juna Nesda Banaskantha
21 27/02/2002 Nani Santhali Amreli
22 24/02/2002 Kabir Ashram Surendranagar
23 03/03/2002 Juna Nesda Banaskantha
24 10/03/2002 Vridhhshram Medan Ahmedabad
25 17/03/2002 Pashu Dawakhana Bhavnagar
26 24/03/2002 Porbandar Porbandar
27 07/04/2002 Medarda Junagadh
28 14/04/2002 Racecoursh Ground Rajkot
29 05/01/2003 Sikotar Mata Mandir Porbandar
30 27/02/2003 Nani Santhali Amreli
31 08/11/2003 Shri Vir Ranji Gohil Gadh Ahmedabad
32 11/02/2006 to 12/02/2006 Khara Ghodariya Surendranagar
33 06/10/2006 to 07/10/2006 Vekariya Ran Kachch
34 09/05/2007 Hadamtala Rajkot
35 03/09/2007 Bhuchar Mori Ashwa Jamnagar
36 22/02//2008 to 24/02/2008 Bhavnagar Bhavnagar
37 27/12/2008 to 29/12/2008 Gandhinagar Gandhinagar
38 16/02/2009 Nani Santhali Amreli
39 15/01/2010 to 17/01/2010 Race Course Rajkot
40 02/04/2011 to 04/04/2011 Junagadh Junagadh
41 23/03/2012 to 25/03/2012 Rajkot Rajkot

Total horse shows done : 41